organizační poradenství
CENTIA QUALITY
Zajišťujeme komplexní služby týkající se poradenství (konzultací) při:

 • implementaci systémů managementu kvality (QMS) podle požadavků normy ISO 9001

 • implementaci systémů řízení kvality při svařování

 • implementaci systémů jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie

 • implementaci systémů managementu kvality (QMS) podle požadavků normy IATF 16949 (včetně uplatnění specifických požadavků v automobilovém průmyslu – VDA, APQP, PPAP, FMEA…)

 • implementaci systémů environmentálního managementu (systém ochrany životního prostředí - EMS) podle požadavků normy ISO 14001

 • implementaci požadavků EnMS podle požadavků normy ISO 50001 (systémy managementu hospodaření s energií)

 • implementaci systémů kvality potřebných pro ověřování spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) v České republice podle požadavků dokumentu "Spotřebitelský řetězec lesních produktů - požadavky" – CFCS

 • implementaci systémů HSMS (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 • přípravě laboratoří k akreditaci podle normy ISO 17025

 • optimalizaci organizace řízení podniků (včetně zpracování interních podnikových předpisů a organizačních norem)

 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
kontaktujte nás

info@centiaquality.cz
tel.: +420 603 214 009

CNT - CENTIA QUALITY
Slovanská Alej 24
326 00 Plzeň