organizační poradenství
CENTIA QUALITY
Zajišťujeme veškerá školení týkající se systémů uvedených v kapitole „poradenství“ (včetně školení interních auditorů), školení C-o-C, školení související s personalistikou, BOZP …

Školení nejsou akreditována.

Ke všem námi pořádaným školením poskytujeme příslušné učební texty a vydáváme potvrzení o absolvování. U vybraných kurzů (např. školení interních auditorů) je účastníkům školení po splnění podmínek ověřených závěrečným testem předáno personální osvědčení.

Organizujeme pravidelná školení v sídle naší firmy a také tzv. uzavřená školení pro zákazníky v místě jejich působnosti. Rádi Vám zpracujeme konkrétní nabídku a sdělíme termíny konání pravidelných kurzů.

Příklady námi zajišťovaných školení a kurzů

Školení ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)
Školení ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016)

Dále nabízíme

Základní školení IATF 16949
Základní školení ISO/TS 22163 (IRIS)
Základní školení HSMS (ISO 45000)
Základní školení EnMS (ISO 50001)
Základní školení integrovaných systémů (IMS=QMS+EMS+HSMS)
Školení interních auditorů výše uvedených systémů (vydáváno personální osvědčení)
Školení auditorů – zákaznické audity u dodavatelů
Základní školení pro metrology (uplatnění právních předpisů - včetně příkladů a cvičení)
Školení „Uplatnění požadavků zákazníků v automobilovém průmyslu“
Základy neustálého zlepšování v systémech řízení (ISO 9004, KAIZEN)
Školení „8D Report“
Uplatnění nástrojů štíhlé výroby
kontaktujte nás

info@centiaquality.cz
tel.: +420 603 214 009

CNT - CENTIA QUALITY
Barákova 426/41
326 00 Plzeň